Wymagane

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą przy Skwer Kard. Wyszyńskiego 6 w Warszawie 01-015; tel.: 22 530 48 28;
2. Twoje dane przetwarzać będziemy na podstawie: wyrażonej przez Ciebie zgody na stronie e-zbiórka.pl w celu przeprowadzenia zbiórki Dnia Papieskiego: (e-zbiórka.pl);
3. Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania;
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych podmiotów krajowych oraz państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
5. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu organizacji zbiórki Dnia Papieskiego, nie dłużej niż 5 lat;
6. W przypadku rejestracji do e-zbiórka.pl podanie danych jest niezbędne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w e-zbiórce (zapis nie dotyczy darczyńcy);
7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@e-zbiorka.pl;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w związku z prowadzeniem zbiórki środków finansowych za pomocą e-zbiorka.pl
Przeczytałem/am i akceptuję regulamin