Dzień Papieski od 2000 roku obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, czyli zawsze przed lub 16 października. To dzień, w którym wspominamy w Kościele osobę i nauczanie świętego Jana Pawła II. Jest to także Dzień, kiedy Rodacy wznoszą Wielkiemu Polakowi żywy pomnik – włączając się w zbiórkę pieniędzy na stypendia dla podopiecznych Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

XXIII Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem „Cywilizacja życia”. Hasło nawiązuje do tytułu encykliki Evangelium Vitae św. Jana Pawła II, która przypomina, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”. Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci.

W budowę żywego pomnika oraz organizację Dnia Papieskiego może więc włączyć KAŻDY! Inspiracje, materiały — katechezy, homilie, scenariusze apeli szkolnych, rozważania różańcowe, grafiki — można pobrać na naszej stronie dzielo.pl