Regulamin Zbiórki Dnia Papieskiego: e-zbiorka.pl

§ 1

Organizator zbiórki

  1. Organizatorem zbiórki jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (dalej „Dzieło”) z siedzibą w Warszawie.
  2. Zbiórka jest organizowana w ramach obchodów „Dnia Papieskiego”

§ 2

Cele zbiórki publicznej i sposób jej przeprowadzenia

  1. Zbiórka jest przeprowadzana na cele programu stypendialnego „Dzieła”, zgodnie ze statutem Fundacji.
  2. Całkowity dochód ze zbiórki publicznej jest przeznaczony na fundusz stypendialny „Dzieła”.
  3. Zbiórka prowadzona jest w formie przelewu bankowego na konto „Dzieła”.

§ 3

Czym jest e-zbiorka.pl

1. e-zbiorka.pl to wirtualna puszka, dzięki której wolontariusze mogą zbierać datki na rzecz „Dzieła” w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć przelewając środki finansowe na konto „Dzieła”.

2. e-zbiorka.pl przeznaczona jest dla wolontariuszy, którzy chcą kwestować na rzecz „Dzieła” oraz darczyńców.

§ 4

Jak działa e-zbiorka.pl

1. Kwestujący zachęca do przekazywania wpłat na własną e-zbiórkę. Indywidualny link do e-zbiórki można udostępniać w mediach społecznościowych, wysyłać mailem, umieścić na stronie internetowej lub prowadzonym przez siebie blogu.

2.   Wpłaty darczyńców e-zbiórki na konto „Dzieła” dokonywane są przez zaufanych operatorów płatności internetowych. W przypadku wątpliwości, czy dana osoba zachęcająca do e-zbiórki rzeczywiście kwestuje na rzecz „Dzieła”, można dokonać  weryfikacji kwestującego wysyłając maila na adres: kontakt@ezbiorka.pl

3.   Udział w e-zbiórce będzie możliwy od 1 października do 31 października 2023.

4.   Nazwą e-zbiórki danego wolontariusza jest jego imię i nazwisko.

5.   Tworząc swoją e-zbiórkę wolontariusz zgadza się na – publiczne pokazywanie swojego imienia i nazwiska na e-zbiorka.pl .

§ 5

Założenie e-zbiorki.pl

1.    Założyć e-zbiórkę- mogą: osoby od 13 roku życia; firmy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne), z zastrzeżeniem, że nazwa firmy nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i nie narusza wizerunku „Dzieła”.

2.   Sposób założenia swojej e-zbiórki:

       A. Na stronie e-zbiorka.pl należy założyć konto, klikając w przycisk „zostań Wolontariuszem”

B. Po uruchomieniu e-zbiorka.pl wolontariusz otrzymuje link do własnej elektronicznej puszki z podglądem stanu konta swojej e-zbiókri.

§ 6

Zapisy końcowe

1. Dzieło zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Dzieło poinformuje o zmianie przez wiadomość e-mail. a po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

2. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku z utworzeniem e-zbiórki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażasz ją na rzecz „Dzieła”, która będzie publikowała informacje o zbiórce na stronie e-zbiorka.pl  

3. Zapytania dotyczące e-zbiorka.pl można wysłać na adres: kontakt@e-zbiorka.pl