Regulamin Zbiórki WAKACJE Z UŚMIECHEM: e-zbiorka.pl

§ 1

Organizator zbiórki

 1. Organizatorem zbiórki jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (dalej „Dzieło”) z siedzibą w Warszawie.
 2. Zbiórka jest organizowana z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

§ 2

Cele zbiórki publicznej i sposób jej przeprowadzenia

 1. Zbiórka jest przeprowadzana na organizację i przeprowadzenie WAKACJI Z UŚMIECHEM dla dzieci z Ukrainy.
 2. Całkowity dochód ze zbiórki publicznej jest przeznaczony na WAKACJE Z UŚMIECHEM.
 3. Zbiórka prowadzona jest w formie przelewu bankowego na konto „Dzieła”.

§ 3

Czym jest e-zbiorka.pl

 1. e-zbiorka.pl to wirtualna puszka, dzięki której wolontariusze mogą zbierać datki na rzecz „Dzieła” w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć przelewając środki finansowe na konto „Dzieła”.
 2. e-zbiorka.pl przeznaczona jest dla wolontariuszy, którzy chcą kwestować na rzecz „Dzieła” oraz darczyńców.

§ 4

Jak działa e-zbiorka.pl

 1. Kwestujący zachęca do przekazywania wpłat na e-zbiorka.pl. Link do e-zbiorka.pl można udostępniać w mediach społecznościowych, wysyłać mailem, umieścić na stronie internetowej lub prowadzonym przez siebie blogu.
 2. Wpłaty darczyńców e-zbiórki na konto „Dzieła” dokonywane są przez zaufanych operatorów płatności internetowych. W przypadku wątpliwości, czy dana osoba zachęcająca do e-zbiorka.pl rzeczywiście kwestuje na rzecz „Dzieła”, można dokonać  weryfikacji kwestującego wysyłając maila na adres: kontakt@e-zbiorka.pl
 3. Udział w e-zbiórka.pl będzie możliwy od 13 maja do 31 sierpnia 2022.

§ 5

Zapisy końcowe

 1. Dzieło zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Dzieło poinformuje o zmianie przez wiadomość e-mail. a po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
 2. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku z utworzeniem e-zbiorka.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażasz ją na rzecz „Dzieła”, która będzie publikowała informacje o zbiórce na stronie e-zbiorka.pl
 3. Zapytania dotyczące e-zbiorka.pl można wysłać na adres: kontakt@e-zbiorka.pl