Data publikacji: [06.10.2021 r.]

Dzień dobry!
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej jako: „Polityka”) powstała z myślą o Tobie i Twojej prywatności. Zapoznaj się z tym dokumentem uważnie, gdyż korzystanie ze strony internetowej Internetowej Zbiórki Dnia Papieskiego pod adresem e-zbiorka.pl (dalej jako: „Strona”) oznacza akceptację Polityki.

Polityka opisuje, w jaki sposób na Stronie gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz za jej pośrednictwem. Dotyczy to także informacji, które przekazujesz w korespondencji e-mail oraz innych formach kontaktu z nami.

Musisz wiedzieć, że Polityka może w każdym momencie ulec zmianie, na przykład w związku z koniecznością dopasowania jej do wymogów obowiązującego prawa. Informację o aktualizacjach znajdziesz w nagłówku dokumentu.

I. Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa KRS 0000150776, NIP 527-23-16-033, REGON 016399194.

Korzystanie z niniejszej Strony, a także przekazywanie za jej pośrednictwem danych osobowych, jest dobrowolne.

Inicjując kontakt za pośrednictwem korespondencji e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przekazywanie danych w ten sposób jest dobrowolne, jednak niezbędne dla osiągnięcia określonego celu.

Zapewniamy Cię, że dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym względzie, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@e-zbiorka.pl.

W ten sam sposób, w dowolnym momencie, możesz zażądać informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy i w jakich celach je przetwarzamy.

W dowolnym momencie możesz skorzystać także z wszystkich uprawnień, jakie przyznaje Ci Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

II. Przetwarzanie danych osobowych

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres IP oraz inne dane zawarte w kierowanej do nas korespondencji.

Przekazywane przez Ciebie za pośrednictwem Strony dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach i na mocy następujących przepisów prawa:
a. Wykorzystywanie plików cookies na Stronie – podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w ten sposób jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane takie są przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.
b. Kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w ten sposób jest wyrażona przez Ciebie w sposób dorozumiany, wynikająca z zainicjowania kontaktu, zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla zainicjowania kontaktu w opisywany sposób. Przekazane w ten sposób dane osobowe będziemy przetwarzać także w celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, co stanowi usprawiedliwiony cel przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane takie są przechowywane przez okres niezbędny dla obsługi zapytania.
c. Analiza danych gromadzonych automatycznie przy korzystaniu ze Strony – podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w ten sposób jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane takie są przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.
d. Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w ten sposób jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także spoczywający na nas obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane takie są przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.
e. Zarządzanie Stroną – podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w ten sposób jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane takie są przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.
f. Zabezpieczenie informacji, które mogą służyć wykazywaniu pewnych faktów w celu archiwalnym i dowodowym – podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w ten sposób jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane takie są przechowywane do upływu okresu przedawnienia.

III. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem Strony, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które wspierają nas w prowadzonej przez nas działalności.

Zapewniamy Cię, iż nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Niemniej jednak, z uwagi na korzystanie z niektórych usługodawców bądź połączenie Strony z niektórymi serwisami społecznościowymi może powodować, że Twoje dane będą przekazywane do tych podmiotów. Wiedz, że dostawcy Ci stosują mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności standardowe klauzule umowne.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:
a. home.pl Spółka Akcyjna (polityka prywatności: https://regulaminy.home.pl/polityka-prywatnoscihome-pl.pdf);
b. Przelewy24 PayPro SA (polityka prywatności: https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci; polityka plików cookies: https://www.przelewy24.pl/polityka-plikow-cookies);
c. osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym Strony mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych;
d. pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu;

IV. Pliki cookies i inne technologie śledzące

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies, o czym zostałeś poinformowany podczas pierwszych jej odwiedzin.

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe, w tym Stronę. Mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Zakres wykorzystania przez nas plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych – wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania tej Strony, celów statystycznych oraz prowadzenia marketingu produktów własnych i usług.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W ramach Strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
a. Google (ReCaptcha)

Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Może to jednak utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Strony. Możesz także korzystać z trybu incognito: wówczas pliki cookies zostaną usunięte w momencie zamknięcia przeglądarki.

V. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy do celów administracyjnych.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Nie wykorzystujemy w żaden sposób logów serwera do identyfikacji użytkowników Strony.

VI. Wtyczki do serwisów społecznościowych

Na Stronie zainstalowane są wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

Za pośrednictwem powyższych wtyczek masz możliwość połączenia się z naszymi profilami społecznościowymi w tych serwisach. Serwisy te mogą wówczas otrzymać informację o tym, że odwiedzasz je ze swojego adresu IP.

Korzystając ze Strony i jednocześnie będąc na tym samym urządzeniu zalogowanym do swoich kont w serwisach społecznościowych, zostawiasz informację o swojej wizycie w tych serwisach. Nawet nie będąc zalogowanym, serwisy społecznościowe mogą pozyskać informacje o Twoim adresie IP.

VII. Twoje uprawnienia

Wiedz, że w zakresie Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a. prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii;
d. prawo do sprostowania danych osobowych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
f. prawo do przenoszenia danych osobowych;
g. prawo do wycofania zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Twoje dane osobowe.
h. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wiedz także, że Twoje uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

VIII. Postanowienia końcowe

Właścicielem praw autorskich do wszystkich treści zamieszczonych na Stronie jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie i wykorzystywanie w całości lub w części bez naszej wyraźnej u uprzednio wyrażonej zgody.

Jesteś zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.