e-zbiórka XXII Dnia Papieskiego
została zakończona

0
  • 0
    Zebrana kwota w ramach zbiórek
0
Liczba darczyńców
0
Liczba wolontariuszy

Masz wpływ​

Bycie wpływowym człowiekiem oznacza, że masz realny wpływ na zmianę rzeczywistości drugiej osoby. Dzięki Twojemu zaangażowaniu i wpłacie nasza Ojczyzna zyska nowego lekarza, prawnika, architekta, nauczyciela czy konstruktora, który być może będzie pracował w Twojej okolicy.

Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Te wymagania — tak jak znajdujecie je w stałym nauczaniu Kościoła — właśnie są zdolne uczynić Waszą miłość prawdziwą miłością

JPII

Jan Paweł II