Dzień Papieski od 2000 roku obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, czyli zawsze przed lub 16 października. To dzień, w którym wspominamy w Kościele osobę i nauczanie świętego Jana Pawła II. Jest to także Dzień, kiedy Rodacy wznoszą Wielkiemu Polakowi żywy pomnik – włączając się w zbiórkę pieniędzy na stypendia dla podopiecznych Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

W tym roku XXII Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem „BLASK PRAWDY”. Hasło nawiązuje do tytułu encykliki Veritatis splendor św. Jana Pawła II. Słowa encykliki mogą pomóc współczesnemu człowiekowi odkryć sens istnienia, swojego powołania oraz wesprzeć w podejmowaniu ważnych życiowo wyborów. 

W budowę żywego pomnika oraz organizację Dnia Papieskiego może więc włączyć KAŻDY! Inspiracje, materiały — katechezy, homilie, scenariusze apeli szkolnych, rozważania różańcowe, grafiki — można pobrać na naszej stronie dzielo.pl